Vredevorst
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Heaven is a real place!!!
Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
        Eternity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus-IWillBeBack-GoldFrame.jpg I'll Be Back image by chateekat_bucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courtesy of SparkleTags.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140907sslj7z1bgv.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jezus komt terug!!!!
 
 
 
 
 
Ik weet niet of het je bekend is
dat er een telefoon bestaat
die draadloos vanaf de aarde
rechtstreeks ten hemel gaat.

Want ga je op de knieën
dan gaat in de hemel de bel
en kun je rustig spreken
God hoort je stem dan wel

Je zult het direkt merken
de lijn is altijd vrij.
Je bent verkeerd verbonden
is er in het huis van God niet bij.

Hij wil naar jou horen
en zegt nooit: Maak het kort
Hij blijft wel aan het toestel
totdat je je hart hebt uitgestort.

Misschien is door niet-geloven
de verbinding stuk gegaan
of heb je dat hemeltoestel
verwaarloosd laten staan.

Als Vader met Zijn kind spreekt
luistert hij met open oor
Hij wil voor het kind het beste
daar is Hij Vader voor.

Je hart is het toestel
je kunt zonder voorbereiding
op elk tijdstip van de dag
gebruik maken van die leiding.

Controleer maar eens je toestel
en maak het storingsvrij
je Vader in de hemel
is dan ontzaglijk blij.
 
Bron: onbekend


Lees meer...
 
 
 
 
 
Er komt een tijd
 
 
Vader, stort uw Geest uit,
op alle volken die bestaan;
laten dan uw kind'ren
profeteren in uw naam.

Toon in visioenen
de geheimen van uw hart;
ja, uw volk ziet uit, Heer
naar die dag dat U
uw grootheid openbaart.

Refrein:
Er komt een tijd van grote opwekking;
dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking
en iedereen die Jezus aanroept
als Heer wordt gered.

Vader, toon uw glorie
aan alle mensen die bestaan;
dan buigt elke knie zich
vol van eerbied voor uw naam.

Laat de hemel beven,
schud de aarde door uw kracht;
zie de schepping smachten
naar die dag dat U
uw grootheid openbaart.

(refrein)
Er komt een tijd van grote opwekking;
dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking
en iedereen die Jezus aanroept
als Heer wordt gered.
 
Opwekking 522 Er komt een tijd     Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Hij zette Zijn eigen Leven opzij.
Hij zette Zijn eigen verlangens opzij.
Hij zette Zijn eigen dromen opzij.
 
Om Zijn Leven te geven voor ons.
Hij heeft alles gegeven voor ons.
Hij werd gepijnigd, geslagen gegeseld bespot, gekruisigd,
Voor ons.
 
Wat een Liefde.
Daar zijn gewoonweg geen woorden meer voor.
Bij hem wil ik horen.
Dit is Echt, Zuiver en Goed.
Jezus is Echt. en geen ander.
Wat een liefde
 
Lees meer...

 

 

 

Opwekking 585 - Er is een dag songtekst

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
 
 

Lees meer...   (2 reacties)

De hemel juicht!!

Na de stilte van de zaterdag, is het feest in de Hemel! Christus is opgestaan, de dood is overwonnen! Het bloed heeft ons vrij gemaakt van zonden, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeen, de weg tot de Vader is vrijgemaakt... omdat Hij stierf!

Christus is opgestaan!!!

De Hemel juicht

De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer.
En alles buigt voor de schoonheid van de Heer.
In eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon.

Kom zing met mij tot eer van de verrezen Heer.
Hij kocht ons vrij met Zijn leven en Zijn eer.
In eeuwigheid zult Gij het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon!

Opwekking 359

Lees meer...
 
 
 
Worthy is He
 
 
Worthy is He,
Lamb who was slain
Holy, Holy, is He
Sing a new song, to Him who sits on
Heaven’s Mercy Seat

Holy, Holy, Holy
Is the Lord God Almighty
Who was, and is, and is to come
With all creation I sing:
Praise to the King of Kings!
You are my everything,
And I will adore You…!

Clothed in rainbows, of living color
Flashes of lightning, rolls of thunder
Blessing and honor, strength and
Glory and power be
To You the Only Wise King,  

Filled with wonder,
Awestruck wonder
At the mention of Your Name
Jesus, Your Name is Power
Breath, and Living Water
Such a marvelous mystery

Come up lift up His Name
To the King of Kings…
We will adore YOU Lord…
King of heaven and earth
King Jesus, King Jesus
Aleluya, aleluya, aleluya!
Majesty, awestruck Honor
And Power and Strength and Dominion
To You Lord,
To the King, to King
To the King of Glory
 

Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrede van God
 
 
Vrede van God, de vrede van God
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
 
Opw.602
 
 


Lees meer...   (1 reactie)
 
Ik ben de Weg
 
De Geest van God is nu op mij.
Ik ben uitgekozen om goed nieuws te brengen aan de armen.
Gezonden om de blinden het gezicht weer te geven.
Vrijheid aanbieden aan hen die gebonden zijn.
 
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
Ik kwam van de hemel naar beneden opdat de wereld zou geloven.
Ik gaf mijn leven prijs, opdat jij vergeving zou krijgen.
Maar wees blij,  mijn volk,  want Ik ben opgestaan!
 
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben de Opstanding.
Als je naar Mij komt met al je lasten zal Ik je rust geven.
Kinderenvol zorgen, levend in angst. Roep Mij,  want Ik ben dichtbij.
Als je je wilt omkeren en Mij wilt volgen,
zal Ik je Leiden en jij zult in Mij leven.
 
O, de zon zal verduisterd worden en de maan zal niet schijnen, de sterren,
ze zullen vallenen er zullen tekenen zijn .
Maar de Zoon des Mensen is komende in heerlijkheid en macht
om Zijn uitverkorenen te verzamelen, want dit is de tijd.
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  Ik ben de Opstanding.
Als je naar mij komt met al je lasten, zal Ik je rust geven.
 
Ani HaDerech,  Ani HaEmet, Ani HaChaim, Ani Tchiat HaMetim.
Als je naar Mij komt met al je lasten,  zal Ik je rust geven.
Kinderen vol zorgen, levend in angst, roep Mij,  want Ik ben dichtbij.
Als je je wilt omkeren en Mij wilt volgen,
zal Ik je leiden en jij zult in Mij leven.
 
Adrian Snell
 
Lees meer...
Categorieën
Heaven is Real!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl