Vredevorst
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Heaven is a real place!!!
Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
        Eternity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus-IWillBeBack-GoldFrame.jpg I'll Be Back image by chateekat_bucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courtesy of SparkleTags.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140907sslj7z1bgv.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jezus komt terug!!!!
 
 
 
 

 

 

Eens komt de Grote Dag

 

Eens komt de grote wonderlijke dag

Als Jezus terugkomt op de wolken

En gezien zal worden door alle volken

Die Hem zullen begroeten, vol ontzag.

 

Hoe zal dat zijn om Jezus te ontmoeten

Die al onze zonden heeft vergeven

En een nieuw begin te mogen beleven

Zoals niemand heeft kunnen bevroeden

 

Een leven van onvoorstelbare heerlijkheid

Waar leed en oorlog niet meer zullen zijn

Maar louter vreugde, geen verdriet en pijn

Een tijd om zich te verblijden in eeuwigheid.

 

Dan zal men juichen voor Gods troon

Zingen de lof en de glorie van zijn naam

Met al zijn schepselen en engelen tezaam

En zullen bazuinen klinken op hoge toon.

 

Fedde Nicolai

 

Reacties
 
 
Verlangens naar de wederkomst

Kom, Vader, kom,
En stuur Uw zoon naar de zondige mensen,
Want dat is één van onze wensen.

Kom, Zoon, Kom,
Kom naar deze aarde,
Kom naar de mensen die U aanvaarden

Kom, Heilige Geest, Kom,
Kom in onze harten,
En neem weg de grootste smarten.

Kom, Drie-enig God, kom,
Kom, sta bij ons aan onze zij,
Kom en maak ons van zonden vrij!

- carokiss -


Lees meer...
 
 
 
 
Wonderen gebeuren nog steeds,

Wonderen gebeuren als niemand ze verwacht

Waar mensen samen door het leven gaan,
kijk maar om je heen, waar Liefde wordt gebracht
kleurt een wonderlijke Vreugde het bestaan

Verwacht het wonder van Jezus wederkomst
op aarde, onverwachts zal Hij zich openbaren
zeker niet als een dief in de nacht.

Geloof je, durf je te hopen op zijn komst?
Zo'n Oneindige Liefdevolle verschijning
zal ieders Leven aanraken, ogen die stralen
als diamanten, met zoveel pracht en praal
omgeven raakt Hij ons op zielsnivo aan

Wonderen gebeuren als niemand ze verwacht
blijf waakzaam dag en nacht.
 
Tineke Ebing
 
 
 
Lees meer...
De omgekeerde wereld, Heer,

maak mij een instrument van uw vrede
laat mij liefde brengen waar haat is
laat mij vergeven waar schuld is
laat mij verenigen waar verdeeldheid is
laat mij waarheid spreken waar dwaling is
laat mij geloof brengen waar twijfel is
laat mij hoop geven waar wanhoop is
laat mij licht ontsteken waar duisternis is
laat mij vreugde brengen waar verdriet is

O, Heer
laat mij liever troosten dan getroost worden
liever begrijpen dan begrepen worden

Want als je geeft ontvang je
als je verliest krijg je vergeving
en als je sterft
word je geboren in het eeuwig leven.
Amen


Een gedicht van Franciscus van Assisi - anno 1200

 

Lees meer...   (3 reacties)
 
Als je in je leven een berg tegenkomt die niet wijkt,
en waar je niet overheen of omheen kunt,
maak er dan een goudmijn van.

Ik bad God om kracht zodat ik van alles kon bereiken,
maar ik werd zwak en bereikte nederigheid.
Ik vroeg God om gezondheid zodat ik grotere dingen kon doen,
maar werd ziek en deed betere dingen.
Ik vroeg rijkdom zodat ik gelukkig zou zijn,
maar kreeg armoede en werd wijs.
Ik vroeg om macht zodat mensen mij zouden prijzen,
maar kreeg zwakheid en voelde dat ik God nodig had.
Ik vroeg om alle dingen zodat ik van het leven kon genieten,
maar kreeg het leven en genoot van alle dingen.
Ik kreeg niets waarom ik vroeg,
maar kreeg wat ik echt nodig had.
Ondanks mijzelf werden mijn niet uitgesproken gebeden beantwoord,
onder de mensen ben ik gezegend.

Uit: "Geschenk uit Afrika" van Otto de Bruijne

Lees meer...
Geef mij ...Vader,
geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren
om Uw stem te vernemen,
licht op mijn tong
om een vuur te ontsteken,
licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
licht in mijn denken
om Uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,
licht in mijn lied
om Uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
licht in mijn hart
om een licht te zijn.

Jaap Zijlstra
Lees meer...

 

De schepping hield haar adem in

 

Een kruis
een man
een doornen kroon
een gebroken hart

De schepping
hield haar adem
in en ging
gekleed in zwart

Geboren
gestorven
opgestaan
ten hemel opgevaren

De Here
God Almachtig
kwam ons
zondevrij verklaren

Vader
Zoon en
Heilige Geest
de grote Ik Ben
is ook mens geweest
 

 Corry van Emmerik-Koenekoop 

 


Lees meer...

 

 'Zelfs dan......

Wanneer de vijgeboom niet bloeien zou,
de wijnstok niet zijn opbrengst meer zou geven,
de schapen uit de stallen zijn verdreven,
dan zal ik nochtans juichen in Gods trouw.

Al zou ik altijd eenzaam moeten zijn,
en niemand hebben voor wie ik kon zorgen,
al zou ik ’s avonds bang zijn voor de morgen,
dan zou Gods naam nog op mijn lippen zijn.

Dan zal ik nochtans juichen in de Heer.
Ik zal – ach God, wat zeg ik grote dingen,
U weet, hoe dikwijls ik niet wilde zingen;
de bomen bloeiden – maar ik zong niet meer.

Toch is Uw goedheid als de morgendauw,
toch blijft Gij met Uw zorgen mij omringen;
leer mij weer danken, God, leer mij weer zingen
ook als de vijgeboom niet bloeien zou.

Habakuk 3:17-19
 
Nel Benschop

 

Lees meer...
Categorieën
Heaven is Real!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl