Vredevorst
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Heaven is a real place!!!
Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
        Eternity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus-IWillBeBack-GoldFrame.jpg I'll Be Back image by chateekat_bucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courtesy of SparkleTags.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140907sslj7z1bgv.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jezus komt terug!!!!
 
 
 
 

HEIDI BAKER - HET GEHEIM VAN HAAR LIEFDE

Als je Heidi Baker hoort preken zie je een vrouw die zwaar verliefd is op Jezus. Als je haar onder de mensen ziet, zie je een vrouw die schijnbaar onuitputtelijk veel liefde weet uit te delen aan alle mensen die op haar pad komen. Hoe houdt ze dat al die jaren vol? Is dat wel echt? Wat kunnen we van haar leren? We vragen het haar zelf.

Hoe ben je tot geloof gekomen?
‘Als zestienjarige kwam ik te werken in een Indianenreservaat in Mississippi. Ik had een jaar in Zwitserland gewoond en ik hield van de verschillende culturen. Ik wilde dingen ontdekken en leren en had een verlangen om mensen van binnenuit lief te hebben. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar iedereen alles had, en toch voelde dat heel leeg.

Ik kwam te wonen bij de Indianen en sliep daar in een slaapzaal. Dit was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met echte armoede. Op een avond werd mij gevraagd of ik mee wilde naar een opwekkingsdienst. Mijn taak was om insecten dood te slaan in de slaapzaal. Ik had geen idee wat een opwekkingsdienst was maar ik wilde er heen, zodat ik geen beestjes hoefde dood te slaan die dan op mijn hoofd zouden vallen.

In de dienst waren maar twee blanken, de rest waren Indianen. De spreker was een Navajo die zei: Ik heb altijd de blanken gehaat en rituelen tegen hen uitgevoerd. Ik dacht toen: O nee, ik wil terug, beestjes doodmaken, dit is verschrikkelijk. De spreker vervolgde en zei: Nu hou ik van alle mensen, ik hou zelfs van blanken, want Jezus is in mijn hart gekomen en heeft de haat weggenomen en me liefde gegeven. Toen deed hij een uitnodiging en niemand kwam naar voren. Ik was zo nerveus want hier was ik als blank meisje in een indianenreservaat, wat moest ik doen? Ik had toen het idee dat God me beetpakte, ik rende naar voren. Ik kon er niet meer tegen, ik begon zelfs te schreeuwen. Ze probeerden me te kalmeren, maar ik maakte een echte bekering door, ik vroeg vergeving voor al m’n zonden. De Heer was zo genadig, Hij redde me die dag. Dat was 13 maart 1976 en daar werd ik verliefd op Hem.’

Wat gebeurde daarna?
‘De volgende dag, 14 maart, werd ik gevonden door een paar pinkstermensen die zeiden: Nu je gered bent heb je de Heilige Geest nodig. Ik was opgegroeid in een traditionele kerk, waar ik altijd had gehoord: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik wist niet precies wat ze bedoelden, maar ik dacht: Ik zal Hem wel nodig hebben. Ze namen me mee naar dit kleine kerkje, het was heel bizar, al die vrouwen hadden van die hoge haren en lange rokken aan, en de mannen heel korte kapsels, alsof ze van een andere planeet kwamen, van Mars of zo, ze waren zo wereldvreemd. En die spreker was zo bizar gelukkig, hij sprong over de banken heen. Ik dacht toen: Hij is de gelukkigste man die er bestaat of hij is een schijnheilige. Ik wist niet welke van de twee. Ze wisten dat ik nieuw was, want ik droeg een broek en een kort hemdje, wat eigenlijk niet kan in die kerk. Gelukkig had ik lang haar, maar ik had wel make-up op. Ze preekten de hele preek voor mij. Ik was waarschijnlijk de eerste nieuweling daar in dertig jaar tijd. Ze zaten me de hele tijd aan te staren, maar ik was al gered, de dag daarvoor.

Toen zeiden ze: Wie heeft de Heilige Geest nodig? En iedereen keerde zich naar mij toe en zeiden: Zij daar, dat meisje in die broek. Dus ik ging naar voren en knielde neer, en alles werd pikzwart om me heen, als het donkerste diepste zwart wat je ooit hebt gezien. Ineens was daar een enorm wit licht en ik begon te bidden in talen die ik nog niet eerder had gehoord. Ik viel neer en begon heen en weer te rollen door het gangpad. Ik lachte hysterisch, ik huilde, ik lachte. Ze haalden een badkuip tevoorschijn, gooiden me erin in Jezus Naam en ik kwam er als een veranderd mens uit. Ze leerden me bidden en vasten en het Woord te lezen. Ze gaven me een King James Nieuw Testament. Ik was dyslectisch, maar ik heb die bijbel versleten, ik las het dag en nacht. Ik bezocht dat kerkje, elke avond was ik daar te vinden.

Op een avond was ik daar de Heer aan het aanbidden en ineens hoorde ik de piano niet meer, ik hoorde de spreker niet meer, het enige wat ik hoorde was Hem. Dat was de enige keer in mijn leven dat ik de stem van God met mijn fysieke oren heb gehoord. Hij zei: Ik heb je geroepen om een dienstknecht en een zendeling te zijn. Je zult naar Azië, Afrika en Engeland gaan. Toen kuste Jezus mijn linkerhand en zei: Je zult met Mij getrouwd zijn. Olie stroomde langs mijn arm.

Drie uur later kwam ik bij, ik wist niet waar ik was en waar ik vandaan kwam, maar ik wist dat ik in Zijn tegenwoordigheid was en ik was omringd door licht. De hele kerk was al leeg, maar de voorganger wist dat ik een ontmoeting had met God en wachtte geduldig bij de deur. Toen ik bijkwam lachte ik hysterisch, niet van ongeloof, maar van vreugde, dat God zelfs mij kon gebruiken, dat God een vrouw kan gebruiken, een tienermeisje, dat Hij mij kon roepen en gebruiken. De volgende dag begon ik te prediken. Ik werd zendeling en ontmoette mijn huidige man. We gingen twaalf jaar naar Azië als zendelingen, drie jaar naar Engeland, en nu zijn we al veertien jaar in Mozambique. Ik ben nooit afgeweken van die radicale roeping.’

Ben je vanaf je bekering tot nu altijd een verliefd op Jezus geweest?
‘Ik ben nog even verliefd op Jezus als toen in 1976. Er zijn tijden geweest dat ik moe was en dat het niet zo makkelijk ging, maar God heeft me laten zien dat als ik Zijn aangezicht zoek en degene liefheb die voor me staat, de onaantrekkelijken, de gemeneriken, de wreedaards, de gebrokenen, dan zal Hij me meer liefde geven. Mijn leven is het gebed om volledig in bezit te zijn genomen door Heilige Geest. Natuurlijk ben ik daar nog niet, maar dit is mijn dagelijks gebed. Om in bezit te zijn genomen door liefde. En omdat God zo goed is giet Hij meer van Zijn liefde in mij.

Mijn leven is zwaar geweest. Ik heb er een prijs voor betaald, er is geen tijd voor om daar op in te gaan en dat wil ik ook niet. Maar als ik naar Zijn liefde kijk stelt de kostprijs niets voor. Ik ga voor de onvergankelijke prijs en al het andere is waardeloos.’

Is het soms niet moeilijk om diegenen lief te hebben die niet aardig of aantrekkelijk zijn, die niet lekker ruiken?
‘Ik vind het makkelijker om de armen lief te hebben, zelfs als ze me beschieten of proberen te vermoorden of in de gevangenis te gooien. Ik vind het makkelijker om hen lief te hebben dan iemand in de kerk die niet aardig is, of wreed, of als dingen demonisch zijn, zo’n persoon is moeilijker om lief te hebben. Ik ben getransformeerd door iets wat me is overkomen. Ik had het er over dat mijn oren werden geopend in een samenkomst, maar mijn ogen werden ook geopend. Een krachtig iemand legde mij de handen op en profeteerde over mij. Ik begon te schudden en viel op de grond en lag daar zeven dagen en zeven nachten. De kerk, het lichaam van Christus moest mij helpen om mij naar de wc te dragen. Weet je, ik hou zo veel van Jezus, maar ik hield niet echt van Zijn lichaam. Ik kon Hem liefhebben omdat Hij volmaakt is, maar Zijn lichaam was dat bij lange na niet. Tijdens deze ervaring, waarbij ik volkomen hulpeloos was, ik kon niet lopen, ik kon niet praten, ik kon niet drinken, geen water, niets, terwijl ik daar machteloos lag sprak de Heer: je kunt zonder Mij niets doen.’

Wist je dat dan niet?
‘Natuurlijk, dat wist ik wel, maar Hij zei: je kunt niets doen zonder het lichaam van Christus. Dat heeft me echt wakker geschud. En om dat aan mij te laten zien stond Hij toe dat ik letterlijk hulpeloos was. Van mijn nek naar beneden kon ik niets bewegen. Dat was best angstaanjagend. Sommige mensen lachten, ze dachten dat het grappig was, maar het was helemaal niet grappig. Ik kon geen vinger opheffen, ik kon niet spreken, het was zeer vernederend.

Als ik water nodig had moest een christen dat horen en het in mijn keel gieten. Als ik naar het toilet moest, moesten ze dat horen en dan moesten ze me met vier man optillen en de vrouwen moesten me op de wc zetten en me helpen. Ik ben hierdoor zo vernederd, maar de Heer zei: je kunt niets doen zonder het lichaam van Christus. Hij stond toe dat ik in een positie was van totale hulpeloosheid, zoals een totaal verlamde, die daarbij ook niet kon spreken. Ik wilde het Woord lezen maar ik kon niet eens een bijbel oppakken. Ik
weet nog dat ik fluisterde tegen mijn man: Efeze, Efeze. Ik wilde het boek Efeze lezen. Mijn man Rolland begon het boek Efeze aan mij voor te lezen en het was alsof er een vuur in mijn ziel brandde. Het ging over de geest van het zoonschap en het verzegeld zijn door de Heilige Geest. Hierna realiseerde ik dat ik niet alleen Jezus nodig had, niet alleen Hem lief moest hebben, maar dat ik Zijn lichaam lief moest hebben. Ik ben nog steeds op deze ontdekkingsreis, ik ben nog steeds aan het leren om de kerk lief te hebben, in al z’n verscheidenheid. Natuurlijk vind ik de armsten der armen het makkelijkst om lief te hebben. Ik voel Zijn liefde hier in Nederland, ik hou van de kerk hier. Ik hou van de kerk in Oekraïne, ik hou van de kerk in Malawi, ik hou van de kerk in Amerika, in Congo, ik hou van de kerk in Canada, ik begin te voelen hoe God van hen houdt.

Nog een visioen: Ik zag de Bruid, zoals Jezus verlangt naar Zijn bruid, zo zag ik haar. Ze had puisten, en sliertig haar, in een knotje, en haar jurk paste haar niet. Ze liep het gangpad door en daar staat Jezus. Ik kijk naar deze bruid terwijl ik denk: Die bruid is helemaal niet aantrekkelijk, ze heeft acne, ze kauwt kauwgom, ze is onvolwassen, ze is niet gereed. Toen moest ik aan de kerk denken.
 
De kerk lijkt helemaal niet op een bruid. En ineens zie ik in een visioen Jezus staan en deze zeer sneue bruid loopt Hem tegemoet, en Hij zegt: Dát is mijn oogverblindend mooie bruid! Zij is zo liefelijk voor Mij. Hij zegt: ze is schitterend en volmaakt in ieder opzicht. Ik keek Hem aan en zei: Wie ziet U dan? Kijk eens naar alle troep in de kerk! Toen zag ik, dat toen Hij in haar ogen staarde ze begon te groeien. Ze begon te groeien toen ze in de ogen van Jezus keek en Hij bestemming over haar uitsprak, dat ze volmaakt was, hoewel dat nog helemaal niet zo was. Dat ze mooi was, hoewel ze dat nog helemaal niet was. Dat ze volmaakt verrukkelijk was voor Hem, zelfs voordat ze dat was. Hij sprak deze woorden en ze veranderde. En terwijl ze wandelde hield ze op met struikelen over haar schoenen, haar lichaam begon de jurk perfect op te vullen, ze hief haar hoofd omhoog, liet haar haar loshangen, haar acne verdween, en ik keek naar deze oogverblindend mooie bruid. En toen omhelsde Hij haar. En de Heer zei tegen mij: Ik hou van Mijn bruid. Ik hou van Mijn kerk.’

Gaan wij in onze generatie een volmaakte kerk, een volmaakte bruid zien?
‘Ik denk dat we bestemming moeten uitspreken over Gods bruid voordat ze volmaakt is. Ik denk dat we mensen moeten roepen naar die plaats van heiligheid en reinheid en gerechtigheid voordat we daar zijn.’

Zou je dat opwekking noemen?
‘Zeker. Ik denk dat we in onze generatie geen volmaaktheid zullen zien. Wat een krachtig deel was van dit visioen was dat het bloed van Jezus uit Hem vloeide en de bruid bedekte en toen werd ze volmaakt. Dus wie bepaalt wat volmaaktheid is? Als wij bedekt zijn door het bloed van het Lam zijn we bedekt door Christus, hoewel wij als mensen fouten en onvolkomenheden hebben. Jezus heeft ons gereinigd door het bloed, dus kunnen wij tot de Vader naderen. Hij ziet ons bedekt door het bloed van Zijn Zoon en daarom kunnen wij tot Hem komen als zonen en dochteren, dat is een groot geheimenis. En zo moeten we ook leven, in die wetenschap. Het is een krachtig geheimenis. We zijn aangenomen, geadopteerd. We hebben het niet verdiend. We moeten als een gezin, als een familie leven, elkander liefhebben.’

Bron: Charisma, door Jop van der Bijl, 10 June 2009  

Lees meer...
Categorieën
Heaven is Real!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl