Vredevorst
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Heaven is a real place!!!
Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
        Eternity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus-IWillBeBack-GoldFrame.jpg I'll Be Back image by chateekat_bucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courtesy of SparkleTags.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140907sslj7z1bgv.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jezus komt terug!!!!
 
 
 
 

 

 

 

Jesus is coming soon!  The events unfolding before our eyes speak volumes in agreement with the words Jesus spoke in the endtime prophecies concerning His return for His Bride.   "Because you have kept My command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth."  Revelation 3:10

"Behold, I come quickly:" Revelation 22:7

"But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.

For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.

For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.

For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

Wherefore comfort one another with these words.

There is rest in knowing the Lord's coming is soon.  Just imagine what perfect peace, what eternal rapture, what joy, what rest, what consolation in knowing that we are forever present with our Bridegroom, never to face temptation, or trial, or tribulation again for all of eternity!!!  Blessed and glorious thought!

He is giving the Church, as well as the world, the opportunity to be purified from all sin and idolatry, now, but as we see the signs of His coming unfolding, the time grows shorter with each passing day. Whatever keeps us from watching, praying, and looking for His return for us will quickly become an idol, if we allow it to.  To the Bride of Christ, what on this earth could be more important than our fellowship with Him and our love for Him?  Does the Lord expect less from His Bride than an earthly groom does?  I think not! 

Jesus is coming for a bride who adores and worships Him alone.  Those Christians who allow themselves to be distracted by the cares of this world, the devil, the things of this world, ministries, anything that is more important to them than Jesus, will be left to go through the seven years of tribulation, many becoming martyrs under the cruel reign of the anti-Christ. 

We can be assured of our readiness to go with Jesus by watching, praying, and loving His appearance, looking for His imminent return, keeping ourselves unspotted from this world.  We are in this world, but we are not of it, in Jesus' words.  These instructions are given throughout the teachings of Jesus and of Paul, John, as well as Peter.  Many scriptures written by the holy prophets of old foretell the coming of Jesus for His waiting Bride.

If we cannot truthfully say that we are watching, praying, and loving the appearance of Jesus, to be carried away with Him as His Bride, we should get on our faces before the Lord and ask Him to cleanse us of any idolatry, whatever form it may take, commune with the Lord in prayer daily, and ask Him to put a love for His return for us in our hearts.  He is waiting for us to come away with Him and be cleansed, be instructed by the Holy Spirit, Who speaks the same thing as the Father and the Son, and to be infused with a deeper love for the Lord than we have ever known before.  He will put more of His love into our hearts, because He is love.  Jesus never leaves us without His Word which is His Way.  He is the Way.

Betty Seiley

 

Reacties

 

 

 

 
 Brief van Jezus aan Zijn bruid
 
 
Mijn geliefde bruid weldra komt de grote dag.
Ik kom Mijn liefste halen tot de bruiloft.
Blijf in Mijn liefde ,blijf in Mijn Geest.
Want in de laatste dagen ,
zullen de verderfelijken en valse profeten,
zich in grote mate vermenigvuldigen. 
En vele schapen, zullen tot wolven worden omgezet.
En de liefde die in hun is zal tot haat worden in het hart.
De wetteloosheid zal vermeerderen, en zij zullen elkaar verslinden.
En zij zullen elkaar vervolgen en Mijn heilige bruid veraden
En dan zal de leugenaar van de wereld als zoon van God verschijnen.
En hij zal grote wonderen en tekenen maken,
als ware het mogelijk zelfs mijn bruid te verleiden.
En de aarde zal in zijn handen worden verraden,
hij zal verachtelijke dingen doen,welke bij tijden nog niet gezien zijn.
Dan zal de schepper van de mensheid komen,
met brandende beproevingen om te testen.
En velen zullen op een dwaalspoor worden gebracht tot vervolging,
Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben.
Maar degenen die volhouden in hun geloof,
zullen worden gespaard door Hem die oordeelt op de laatste dag.
Tekenen en wonderen van de Waarheid zullen verschijnen.
Een eerste teken , de hemel die zich opent.
Een tweede teken,het geschal van een trompet.
Het wonder der opstanding van de doden,
en de opname der levenden.
En zoals voorzegd door de profeten.
Zal de Here komen ,en alle heiligen met Hem,op de wolken der heerlijkheid.
Dan zal de wereld weten dat Ik ben, die was en is, en komen zal.
Hij die waarachtig en getrouw genoemd word,
zittende op een wit paard
Hij die de oorlog voert in gerechtigheid en het vonnis velt.
En Zijn ogen als een vuurvlam, op Zijn hoofd zijn vele kronen.
Hij draagt een naam die niemand weet dan Hijzelf.
En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij de geschreven naam;
 
Koning der koningen, en Here der heren.

 

 

Lees meer...
 
 
 
 People Get Ready:
 
Lyrics to People Get Ready:
(Misty Adams)
I can hear the rhythm Ik hoor het ritme
of the Lion of the tribe of Judah van de Leeuw van de stam van Juda

He's doing a new thing Hij doet een nieuw ding
So we're singing a new song Dus we zingen een nieuw lied

He's not a baby in a manger anymore Hij is niet een baby in een kribbe meer
He's not a broken man on a cross Hij is niet als een gebroken man aan een kruis
He didn't stay in the grave Hij bleef niet in het graf
And He's not staying in heaven forever! En Hij is niet een verblijf in de hemel voor altijd!

He's alive Hij leeft nog
He's alive Hij leeft nog
He's alive Hij leeft nog
He's alive! Hij leeft!

People get ready! People Get Ready!
Jesus is coming! Jesus is coming!

We join in the song of the ages We sluiten ons aan in het lied van de eeuwen heen
It's a new song Het is een nieuw lied
It's a new song Het is een nieuw lied
It's a new song Het is een nieuw lied

We say to the One who was slain, We zeggen tegen degene die gedood werd,
"You have proven Your love, "Je hebt bewezen Uw liefde,
And You have shown us, shown us En je hebt ons getoond, zien we
That You can be trusted." Dat u kan worden vertrouwd. "

So take the scroll and open Dus neem de rol en open
And open, and open the seals En open, en open de zegels
We trust You, Jesus Wij vertrouwen erop dat U, Jezus
And we want you to come back En wij willen dat je terug te komen
So take the scroll and open the seals Dus neem de bladeren en open de zegels
So take the scroll and open the seals Dus neem de bladeren en open de zegels

I can hear the rhythm Ik hoor het ritme
of the Lion of the tribe of Judah van de Leeuw van de stam van Juda

He's doing a new thing Hij doet een nieuw ding
So we're singing a new song Dus we zingen een nieuw lied

He's not a baby in a manger anymore Hij is niet een baby in een kribbe meer
He's not a broken man on a cross Hij is niet als een gebroken man aan een kruis
He didn't stay in the grave Hij bleef niet in het graf
And He's not staying in heaven forever! En Hij is niet een verblijf in de hemel voor altijd!

He's alive Hij leeft nog
He's alive Hij leeft nog
He's alive Hij leeft nog
He's alive! Hij leeft!

People get ready! People Get Ready!
Jesus is coming! Jesus is coming!

People walking around Mensen rond te lopen
With their fingers in the their ears Met hun vingers in hun oren van de
Singing, "Da da da da da." Zingen, "Da da da da da."
"I don't want to hear the sound of the coming King." "Ik wil niet het geluid van de komende Koning horen."

But He says, he says, Maar Hij zegt, zegt hij,
"Well, I have held my peace for "Nou, ik hield mijn vrede voor
A long, long, long, long time Een lange, lange, lange, lange tijd
And in my silence you thought En in mijn stilte je dacht
That i was all together like you. Dat ik was allemaal samen zoals jij.
And in your heart you were settled in complacency En in uw hart u zich in zelfgenoegzaamheid
You said, 'He won't even respond.' Je zei: "Hij zal zelfs niet reageren."
You said, 'He's not interested." U zei: "Hij is niet geïnteresseerd."
You said, 'He's dead and gone." U zei: 'Hij is dood en begraven. "
But I've been silent for such Maar ik heb al stil voor een dergelijke
A long, long, long, long time Een lange, lange, lange, lange tijd
But I'm about to gasp, to pant, Maar ik ben op het punt om adem, te hijgen,
To cry out, to cry out, Te roepen, te schreeuwen,
I'm going to shout!" Ik ga schreeuwen! "

Once again I'm going to shake Nogmaals ik ga te schudden
Everything that can be shaken Alles wat kan worden geschud
Once again I'm going to break Nogmaals ik ga breken
Everything that can be broken Alles wat kan worden doorbroken

Are you ready? Ben jij er klaar voor?
Are you ready for this? Ben je er klaar voor?

Are you ready? Ben jij er klaar voor?
Are you ready? Ben jij er klaar voor?

People get ready! People Get Ready!
Jesus is coming! Jesus is coming!

He's coming! Hij komt!
He's coming! Hij komt!
He's coming! Hij komt!
He's coming!!! Hij komt eraan!
 
I can hear the rhythm Ik hoor het ritme
of the Lion of the tribe of Judah van de Leeuw van de stam van Juda

He's doing a new thing Hij doet een nieuw ding
So we're singing a new song Dus we zingen een nieuw lied

He's not a baby in a manger anymore Hij is niet een baby in een kribbe meer
He's not a broken man on a cross Hij is niet als een gebroken man aan een kruis
He didn't stay in the grave Hij bleef niet in het graf
And He's not staying in heaven forever! En Hij is niet een verblijf in de hemel voor altijd!

He's alive Hij leeft nog
He's alive Hij leeft nog
He's alive Hij leeft nog
He's alive! Hij leeft!

People get ready! People Get Ready!
Jesus is coming! Jesus is coming!

We join in the song of the ages We sluiten ons aan in het lied van de eeuwen heen
It's a new song Het is een nieuw lied
It's a new song Het is een nieuw lied
It's a new song Het is een nieuw lied

We say to the One who was slain, We zeggen tegen degene die gedood werd,
"You have proven Your love, "Je hebt bewezen Uw liefde,
And You have shown us, shown us En je hebt ons getoond, zien we
That You can be trusted." Dat u kan worden vertrouwd. "

So take the scroll and open Dus neem de rol en open
And open, and open the seals En open, en open de zegels
We trust You, Jesus Wij vertrouwen erop dat U, Jezus
And we want you to come back En wij willen dat je terug te komen
So take the scroll and open the seals Dus neem de bladeren en open de zegels
So take the scroll and open the seals Dus neem de bladeren en open de zegels

I can hear the rhythm Ik hoor het ritme
of the Lion of the tribe of Judah van de Leeuw van de stam van Juda

He's doing a new thing Hij doet een nieuw ding
So we're singing a new song Dus we zingen een nieuw lied

He's not a baby in a manger anymore Hij is niet een baby in een kribbe meer
He's not a broken man on a cross Hij is niet als een gebroken man aan een kruis
He didn't stay in the grave Hij bleef niet in het graf
And He's not staying in heaven forever! En Hij is niet een verblijf in de hemel voor altijd!

He's alive Hij leeft nog
He's alive Hij leeft nog
He's alive Hij leeft nog
He's alive! Hij leeft!

People get ready! People Get Ready!
Jesus is coming! Jesus is coming!

People walking around Mensen rond te lopen
With their fingers in the their ears Met hun vingers in hun oren van de
Singing, "Da da da da da." Zingen, "Da da da da da."
"I don't want to hear the sound of the coming King." "Ik wil niet het geluid van de komende Koning horen."

But He says, he says, Maar Hij zegt, zegt hij,
"Well, I have held my peace for "Nou, ik hield mijn vrede voor
A long, long, long, long time Een lange, lange, lange, lange tijd
And in my silence you thought En in mijn stilte je dacht
That i was all together like you. Dat ik was allemaal samen zoals jij.
And in your heart you were settled in complacency En in uw hart u zich in zelfgenoegzaamheid
You said, 'He won't even respond.' Je zei: "Hij zal zelfs niet reageren."
You said, 'He's not interested." U zei: "Hij is niet geïnteresseerd."
You said, 'He's dead and gone." U zei: 'Hij is dood en begraven. "
But I've been silent for such Maar ik heb al stil voor een dergelijke
A long, long, long, long time Een lange, lange, lange, lange tijd
But I'm about to gasp, to pant, Maar ik ben op het punt om adem, te hijgen,
To cry out, to cry out, Te roepen, te schreeuwen,
I'm going to shout!" Ik ga schreeuwen! "

Once again I'm going to shake Nogmaals ik ga te schudden
Everything that can be shaken Alles wat kan worden geschud
Once again I'm going to break Nogmaals ik ga breken
Everything that can be broken Alles wat kan worden doorbroken

Are you ready? Ben jij er klaar voor?
Are you ready for this? Ben je er klaar voor?

Are you ready? Ben jij er klaar voor?
Are you ready? Ben jij er klaar voor?

People get ready! People Get Ready!
Jesus is coming! Jesus is coming!

He's coming! Hij komt!
He's coming! Hij komt!
He's coming! Hij komt!
He's coming!!! Hij komt eraan!


Lees meer...
 
Ik Kom Spoedig.
 
 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
Openbaring 1: 7 - 8
 
 
 
 
 
Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
Openbaring 22: 20,21


Ben jij er klaar voor?
Kies dan voor Hem.
Straks is het te laat.

 

Lees meer...   (2 reacties)

                                            

 

 

Apocalyps?

Is de eindtijd aangebroken?
Op TV en in krantenkoppen wordt steeds meer gesproken over rampen, oorlogen, het steeds dichterbij komen van terrorisme. Rampen lijken steeds groter te worden en krijgen daarmee een apocalyptisch gehalte. Betekent dit echt dat de eindtijd nu is aangebroken?
Gebeurtenissen, zoals deze, roepen altijd vragen op of de wereld nu zijn einde nadert. De Heer Jezus heeft ons kenmerken van het einde van de aarde voorzegt: opstand van volk tegen volk, toename van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, rampen enz.
En de geschiedenis ontvouwt zich zodanig dat er inderdaad een toename van deze zaken is. Nog nooit hebben er zoveel oorlogen zich afgespeeld als nu, nog nooit was er zo’n toename van rampen, aardbevingen en hongersnoden. Als men daarnaar kijkt mag je gerust stellen dat we in de eindtijd leven.
Maar ook Paulus dacht al in de eindtijd te leven. Mensen in Thessaloniki waren verbaasd dat sommigen van hen stierven, nog voordat de Heer Jezus terug was gekomen. En Paulus bevestigt dan dat de Heer Jezus inderdaad terug gaat komen om een koninkrijk van liefde en genade te vestigen hier op aarde.
Tot die tijd dienen wij trouw te zijn in onze dienst aan God.
 
Altijd en overal zijn er profeten geweest die trachten dit soort gebeurtenissen in te passen voor een bepaalde uitkomst. Men gaat beeldspraken uit de Bijbel invullen en profetieën, die wellicht nog gaan komen, alvast uitleggen. Op zich zal dat een rechtvaardige bezigheid zijn, maar wat kan ik daar vandaag mee doen in mijn christen-zijn?
Openbaring is het boek over het onthullen van de eindtijd in geheimenissen, met als glorieus einde dat God overwint en de Heer Jezus koning is.
Als wij dan gebeurtenissen zien gebeuren die zondermeer de bevestiging geven dat wij in tijd van eindtijd leven, dan is het hooguit interessant te zien of voorzeggingen uitkomen. Veel belangrijker is dat we ons bemoedigd mogen weten dat de Heer Jezus spoedig terug gaat komen.
 
Voor ons westerse christenen is dat niet altijd iets waar wij naar uitzien, omdat we het zo goed hebben, maar voor hen in nood, in die rampspoed is het de verlossing.
Wetende dat er een toename zal komen van dit soort zaken, en nu met voor velen de grootste ramp aller tijden voor onze ogen, komt die eindtijd heel dicht bij. Het is aan de kerk en haar leden klaar te zijn – midden in deze wereld te staan – en hun koning te volgen in daden van barmhartigheid.
Bron: Eo.nl
 
 
Lees meer...
 
Wederkomst van Jezus binnen het christendom

De wederkomst van Jezus binnen het christendom wordt gezien als de definitieve openbaring van God aan de mensheid, die begon met het leven, de dood en verrijzenis van Jezus. Sommige christelijke groepen onderscheiden nog twee Wederkomsten: de eerste is de opname van de gemeente, waarbij Jezus terugkeert op aarde (onder luid bazuingeschal!) om de ware christenen op te halen naar de hemel en de tweede Wederkomst is het moment dat Jezus zichtbaar terugkeert op aarde.

Volgens andere christelijke groepen is er bij de opname van de gemeente echter geen sprake van een Wederkomst van Jezus Christus: de gelovige christenen gaan de Here immers tegemoet in de lucht (1 Tessalonicenzen 4:15-17). Er zou dan ook maar sprake zijn van één Wederkomst: de zichtbare Wederkomst van Jezus Christus op de wolken (Openbaring van Johannes hoofdstuk 1, vers 7).

In de Rooms-katholieke Kerk, Lutherse Kerk en Hervormde en Gereformeerde kerken overheerst de opvatting dat de wederkomst het Koninkrijk van God vestigt en niet een aards (politiek) koninkrijk. De wederkomst hangt samen met het zichtbaar worden van een hemels koninkrijk.
Volgens chiliastische opvattingen in het christendom komt Jezus aan het eind van de geschiedenis terug op aarde om zijn tegenstanders te vernietigen, alle macht van de menselijke 'koninkrijken' en machten over te nemen en het Duizendjarig rijk te stichten. Onder meer Zevendedagsadventisten en Pinkster- en Volle Evangeliebewegingen hangen deze opvatting aan.
 
Christenen moeten altijd op de Wederkomst voorbereid zijn!
 
 In Matteüs hoofdstuk 24, vers 42-44 staat namelijk dat Jezus terugkomt als een dief in de nacht, dus volkomen onverwacht: "42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht."

Voortekenen

In Matteüs hoofdstuk 24, vers 4-44 vertelt Jezus op de Olijfberg wat de voortekenen zijn voor zijn Wederkomst:

  • Matt. 24: 4-5 + 23 (opkomst van vele valse profeten): "4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden.". En in vers 23: "23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet."
  • Matt. 24: 6 (berichten over oorlogen): "Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen."
  • Matt. 24: 7-8 (overal in de wereld breken conflicten uit): "7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën." Dat is dus het begin van het einde. Sommige christenen hebben het hier in dit verband ook over De laatste generatie vóór de wederkomst van Jezus. Ze wijzen daarbij op de Bijbeltekst: "32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is." (Matt. 24:32-33). De "vijgenboom" is in de Bijbel een symbool voor het het land Israël.
  • Matt. 24: 9 (christenen zullen worden vervolgd en gehaat): "9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam."
  • Matt. 24: 10 (De Grote Afval van gelovigen): "10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten.". Vele mensen vallen dus van hun geloof af.
  • Matt. 24: 12 (wetteloosheid neemt toe en de liefde bekoelt): "12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen."
Maar Jezus komt volgens de Bijbel pas terug als het evangelie over de hele wereld is verspreid en iedereen dus de kans heeft gehad, zich te bekeren.
Dat is een van de redenen dat sommige christenen proberen te evangeliseren in landen waar men nog vrij onbekend is met het levensverhaal van Jezus. In Mat. hoofdstuk 24, vers 14 staat: "14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." Verder zullen de twee getuigen het evangelie nog verspreiden tijdens de regeerperiode van de antichrist en de Grote Verdrukking.

De Bijbel laat weten dat Jezus zou hebben gezegd dat eerst al die voortekenen moeten hebben plaatsgevonden voordat hij terugkeert: "34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren." (Matt. 24: 34). Dit slaat op De laatste generatie.

Ook in het Oude Testament vinden we een voorteken vóór de terugkomst van Jezus Christus: namelijk de terugkeer van het joodse volk naar hun eigen oorspronkelijke grondgebied. De zionisten geloven dat dit de huidige staat Israël is, en dat deze profetie dus in 1948 met de oprichting van de staat Israël in vervulling is gegaan. De tekst die hierover gaat luidt: "21“Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren, en is te vinden in Ezechiël hoofdstuk 37, vers 21.

Jezus zal terugkeren op de wolken volgens Openbaring van Johannes hoofdstuk 1, vers 7: "7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen." Hij zal voor iedereen over de hele wereld zichtbaar zijn.

Na de Wederkomst

Nadat Jezus zichtbaar zal terugkeren op aarde, zal Hij met zijn leger van eerder opgenomen christenen (bij de opname van de gemeente) ten strijde trekken tegen de antichrist met zijn leger op Armageddon, een gebergte in Megiddo. Jezus zal deze strijd winnen volgens Openbaring van Johannes hoofdstuk 17, vers 14: "14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw."

Vervolgens zal Satan voor een periode van 1000 jaren worden opgesloten: "1 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. 2 Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. 3 Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten." (Openbaringen 20: 1-3). Dit is het begin van het Duizendjarig rijk. Satan is dan met een grote keten vastgebonden en in een diepe afgrond gegooid samen met zijn volgelingen.

Voor de mensen die niet gestraft worden, zal er een hele mooie tijd aanbreken vergelijkbaar met de hemel op aarde. Dit wordt beschreven in Jesaja hoofdstuk 11, vers 9: "9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt." Verder zullen dieren die elkaar voorheen zouden hebben opgevreten, nu samen in harmonie leven. En wilde dieren zullen ook geen mensen meer aanvallen.
 
Lees meer...
 
 
 
Wees waakzaam! 

Jezus zegt tegen mensen die in Hem geloven:
Wees niet bang.
Richt je niet op de wereld.
Maar richt je op Mij!
Investeer in je relatie met Mij!
Rust bij Mij!
Laat je denken vernieuwen en veranderen door Mij!
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven!

'Want wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.' (Jes 40:31)

Verlang jij naar de terugkomst van Jezus?
Of ben je er nog niet klaar voor?

Als je er niet klaar voor bent,
vlucht dan niet weg, maar keer je om naar Jezus.
Leer Hem echt kennen.

Jezus is DE deur naar een hoopvolle toekomst.
Bid tot Hem, verdiep je in de Bijbel.
Wacht er niet mee, maar doe het vandaag.
Want misschien komt er wel geen kans meer.
En het kan verschil maken voor eeuwig!

Bron: open hands.nl

 

Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
Jezus komt snel terug! 

Wat denk jij van de toekomst?
De meeste mensen zijn daar niet positief over.
Dagelijks worden we overspoeld door slecht nieuws.
Overstromingen, geweld, kredietcrisis en oorlog.
De weersextremen nemen wereldwijd sterk toe.
Het wordt warmer.
Er zal wereldwijd meer droogte en hongersnood zijn.
Volgens veel geleerden leven we op een tijdbom.
En stevenen we af op een catastrofale wereldramp!

Sommigen proberen dit uit alle macht te keren.
Anderen relativeren de toenemende dreiging.
En denken: het zal niet zo'n vaart lopen.

Maar de Bijbel is duidelijk:
Vroeg of laat komt er een einde aan deze aarde.
Jezus komt terug en voorafgaand aan zijn komst
zal het hier verschrikkelijk zijn
(Zie Marc. 13:7-37).
Weinig hoopvol...
of toch wel?
 
 
Hoor jij Jezus' voetstappen? 

Jezus zegt heel duidelijk: 'Wees waakzaam'
Let op de tekenen voorafgaand aan Mijn komst.
Het zijn Mijn voetstappen.

Velen nemen deze tekenen niet echt serieus.
Ze wuiven het weg.
Ze denken dat het wel meevalt.
Ze zien het niet en horen het ook niet.
Hun zicht is verduisterd zegt de Bijbel.

Hoor jij Jezus' voetstappen?

 
bron: open hands.nl
 

Lees meer...
Categorieën
Heaven is Real!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl