Vredevorst
Heaven is a real place!!!
Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
        Eternity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus-IWillBeBack-GoldFrame.jpg I'll Be Back image by chateekat_bucket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courtesy of SparkleTags.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140907sslj7z1bgv.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jezus komt terug!!!!
 
 
 
 
Welkom
 
 
 
Jezus Christus is de Zoon van God, maar ook de Vredevorst.
Bij Hem kunnen we terecht wanneer we het moeilijk hebben.
Want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.
Hij geeft rust in je hart.
Hij heeft Zijn Bloed voor ons gegeven.
@Beloved Daughter
 
 
Hij komt terug,  met luid bazuingeschal! 
Dus laten we gereed zijn op Zijn wederkomst.
 
 
 

Reacties

De Denker op 07-05-2009 14:37
Hoi, bedankt voor het toevoegen aan de vriendenlijst. Mooi om je stukjes hier te lezen. Gods zegen.
Vredevorst op 07-05-2009 18:42
Bedankt voor je reactie op mijn weblog.
Ik kom snel weer bij je langs.
Vele groetenen ook God's Zegen toegewenst
noralin op 16-05-2009 17:40
Hartelijk dank voor jouw reactie. Een goed weekend toegewenst. Moge De Heere jou weblog zegenen.
vredevorst op 16-05-2009 19:19
Wat leuk dat ik een reactie van je terug krijg.
Ook aan jou heel veel zegen toegewenst met je weblog.
 
Groetjes van Vredevorst
Vredevorst op 16-05-2009 22:44
Bedankt voor je reactie.
Het is inderdaad goed om zo de Heer te dienen.
Vredevorst
 
op 16-05-2009 22:52
Hoi, ik kom even bij je langs.
Ik wens je een fijn weekend toe.
 
Groetjesssss van Hiding Place
 
Holvast op 21-05-2009 18:02

DE DANK EN EER IS AAN GOD.

Het doel van de hemelvaat

Alle dank en eer is voor God de Vader
van onze Here Jezus Christus die zo onvoorstelbaar
goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons
gemaakt, door Jezus Christus uit de dood terug te
brengen tot HET leven 1 Petrus 1:3

Er ligt iets heerlijks voor u klaar. Ook al zult uw het
door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg
moeilijk hebben. Vers 6

Daarom leven wij tot nu toe, naar het eeuwige leven,
dat wij zullen ontvangen . Dat is de erfenis die God
allang voor U heeft klaarliggen in de hemel ,een erfenis,
die door niets en niemand wordt aangetast, en nooit
waardeloos wordt. Vers 4

U weet de weg ,waar Ik naar toe ga 1 Johannes 14:4
waar mijn Vader woont zijn vele woningen . Vers 2a
Ik ga er nu heen , om alles voor u in orde te maken Vers 2c
als Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om U op te halen.
Dan mag je voor altijd bij mij te zijn Vers3 het boek
Holvast op 27-05-2009 19:26
Het leven met God!

Hoe komt het dat er altijd ruzie word gemaakt?

Omdat er slechte verlangens zijn die je daartoe
aanzetten. Je verlangt, maar je hebt niets, je bent
jaloers dat levert niets op, strijdlustig en
De enige reden dat je niet hebt wat je wilt is, omdat je
God er niet om vraagt.
je bidt Hem er wel voor, maar krijgt niets . Dan heb je
het op een verkeerde manier gevraagd. Als je Hem
alleen……. iets voor je eigen best wil vraagt geeft Hij
het niet. Jacobus 4:1-3

Er staat niet voor niets in de Boeken : God wil de geest
die Hij in ons laat wonen helemaal voor zich alleen
hebben. Vers 5 Onderwerp je dus aan God en verzet
je tegen de duivel en hij zal van je wegvluchten. Vers 7

Spreek geen kwaad van elkaar en veroordeel elkaar niet
als je dat doet veroordeel je de wet van God die zegt:
we moeten elkaar lief hebben .Vers 11 De enige die mag
oordelen is degene die ons de wet gegeven heeft.
Jezus Christus Vers 12

Laat dus je Licht schijnen en zet je geloof niet onder de
korenmat Mattheüs 5:15-16. Zodat de Heilige Geest door
U/jou zijn werk kan doen.
Als de Heilige Geest op jullie komt zullen jullie kracht
krijgen om de waarheid over Mij te vertellen. Handelingen 1:8a
Zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Vers 8c
uit het boek
lichtstraaltje op 07-06-2009 21:08
Prachtige site! Veel zegen, laat God door je heen werken in deze weblog!
lfs lichtstraaltje
op 08-06-2009 09:29
Bedankt Lichtstraaltje
Het is fijn om zo de Heer te dienen.
Fijne week verder, Vredevorst
Holvast op 13-06-2009 17:58
ER ZEKER VAN ZIJN.
 
 
 
Hoe kunnen wij er zeker van zijn bij God
Te horen?

Wij kunnen zeker zijn: Als we doen wat Hij zegt.
Wanneer iemand zegt dat hij Christus kent, en zijn
geboden niet bewaart, is hij een leugenaar en doet de
de waarheid geweld aan. 1 Johannes 2:3-4

Als je doet wat Christus van je vraagt dan bin vol van de
liefde van God. Vers 5.
Het gebod van Jezus is: •Heb de Heer uw God lief met heel je hart, ziel en verstand
Matthieu 22:37.
Dit is een nieuwe opdracht die Ik je geef
heb liefde voor elkaar, net zoveel, als je voor jezelf hebt
in het bijzondere voor de gelovigen Johannes 13:34

Wat is liefde?
De liefde is geduldig en vriendelijk, ze is niet jaloers, doet
niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niemand en is niet
egoïstisch ze voelt zich nooit beledigd. Ze neemt niemand
iets kwalijk, is niet blij met onrecht maar juist met de waarheid.
Ze beschermt altijd en heeft altijd vertrouwen in God
1 Korinthiërs13:4-7
Wie van zijn broeder houdt leeft in het licht en zal niet struikelen
1 Johannes 2:10
Holvast op 18-06-2009 19:05
DE BELOOFDE ZEKERHEID
 
 
De beloofde zekerheid!

Ieder die gelooft dat Jezus DE Christus is,
dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind
van God. 1 Johannes 5:1

Als wij geloven dat Jezus de zoon van God is kunnen
wij de verleidingen van de wereld overwinnen . Vers 5
Wie dus de zoon heeft, heeft HET leven maar wie de zoon
niet heeft, heeft het leven niet. Vers 12

Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen ,
wat met zijn wil overeen stemt. Vers 14. Wij weten dat
ieder die een kind van God is niet zondigt, want de Zoon
van God beschermd hem, en de duivel kan hem niets doen
Vers18

Vrienden houd u ver van alles wat Gods plaats in uw hart
zou kunnen innemen 1 Johannes 5:21. Maar ook als ons
geweten ons aanklaagt is God toch groteer dan ons geweten.
Hij weet alles. 1 Johannes 3:20

De mensen die zich houden aan wat God zegt blijven één met
Hem en Hij blijft één met hen 1 Johannes 5:24a
leanonhim op 31-08-2009 11:54
Bedankt voor het toevoegen. Ik geniet van je mooie site!
Ik wens je Gods zegen hierbij.
 
groeten Anne
noralin op 01-09-2009 00:59
Graag gedaan hoor.
 
Ik wens je ook Gods zegen toe en dat Hij je mag leiden.
Sara op 09-09-2009 20:22
Dit is mijn favoriete lied. Bedankt!!!
 
Gods zegen,
Sara
Holvast op 11-09-2009 16:03
De rust van God.

God heeft de mensen een nieuwe kans gegeven om
deel te krijgen aan Zijn rust en die kans is :
Nu! Hebreeën 4:7a
als je de stem van God hoort: verhard je hart dan
niet voor Hem . Hebr.4:7d

Want het woord van God is vol van kracht en leven .
het is scherper dan het scherpste zwaard en dringt
door in de diepste gedachten en verlangen, het laat
zien wij jij werkelijk bent.

God weet alles, in en om ons ligt alles
open en bloot voor zijn ogen, niets kan verborgen blijven
voor Hem aan Wie wij verantwoording moeten afleggen
over alles wat wij hebben gedaan.

Maar Jezus de Zoon van God is onze hogepriester, die naar
de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij
geen ogenblik aan Hem twijfelen, Deze hogepriester begrijpt
onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleiding heeft gekend
als wij, maar Hij heeft er geen ogenblijk aan toe gegeven en
nooit gezondigd. Hebr4:12-15

Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan
om van de genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist
in die ogenblikken dat wij het nodig hebben. Hebr.4:16a
expresso op 30-09-2009 19:25
Tjonge wat een prachtige bewegende platen.
Knap gedaan hoor.
Groeten van Wilsophie
Holvast op 02-10-2009 14:18
JEZUS CHRISTUS de OVERWINNAAR

Jezus voert ons mee in zijn OVERWINNING
EN gebruikt ons om zijn naam bekend te maken om het goede nieuws als een aangename GEUR te verbreiden.

Wij zijn voor GOD EEN aangename GEUR
Het is de GEUR van CHRISTUS,
Voor allen die geloven en voor die
Die nog tot geloof komen,
en voor die, die niet tot geloof komen zijn wij een GEUR des DOODS.

GOD is GEEST die leven geeft en waar HIJ
Is daar is LEVEN en VRIJHEID
Als zijn GEEST in ons is gaan wij steeds meer op HEM lijken

Daardoor bent U een BRIEF en een GEUR van
CHRISTUS Dat is het doel van GOD.

2 Cor . 3 :3 brief en geur 2 Cor. 2 : 15- 17
Holvast op 10-10-2009 16:23
Waar sta jij?

Jezus zegt: Als je voor de mensen net doet of je mij niet
kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader net doen, of Ik Jou niet ken.

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij als Leerling volgt, is mij niet waard. Want wie zijn leven niet wil opgeven zal het verliezen.
Maar wie zijn leven opgeeft Voor mij Mij, zal het behouden. Mattheüs 10:33 en 38-39

Een leerling is niet meer dan zijn leraar en een knecht niet meer dan zijn baas. Een leerling mag blij zijn als
hij wordt als zijn leraar en een knecht als zijn baas. Matt. 10:24-25

Wees niet bang voor die, die wel je lichaam kunnen doden
maar niet je ziel. Want geen enkele mus valt op de grond zonder
dat je hemelse Vader ervan weet. Maak je dus geen zorgen, je bent
God veel meer waard dan een zwerm mussen.
Matt.10 : 28-29, en 32.

Wie jullie nu ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt,
ontvangt God die Mij gestuurd heeft.
Degene ontvangt hetzelfde loon als jullie zullen ontvangen
Matt.10:40 en 42
Wij wenzen een fijn weekend
bedankt voor de reakcies.
Arnoud op 30-12-2009 12:27
Ik wist niet zeker waar ik dit bericht kon plaatsen, maar:
 
Ik heb op uw website gekeken en kon er erg mee identificeren.
 
Zou u links willen uitwisselen?
 
De link naar jullie site staat al op AL mijn pagina's. Mijn url is: http://tijdmetgod.blogspot.com/
 
Het doel van de site is het stimuleren van regelmatig bijbel lezen. Zou u me willen terugmailen wanneer de link is geplaatst? Alvast bedankt!
 
Groeten! Arnoud
Holvast op 07-01-2010 16:11
 
 
Het getuigenis van Jezus.

Bent U een Koning?
Inderdaad, Ik ben een Koning.
Mijn koningkrijk is niet van deze wereld
Ik ben geboren en in de wereld gekomen
Om de waarheid bekend temaken. Ieder die de waarheid liefheef,
luistert naar wat ik zeg%u201D Johan 18:37

Hij is de heerser van alle koningen
Hij heeft ons trouw de hele waarheid bekend gemaakt.
Hij heeft onze zonden afgewassen door zijn bloed
Voor ons te geven openb. 1:5

Hij heeft ons bijeengebracht in zijn koningkrijk en ons
Tot priesters van Zijn God en Vader gemaakt. Voor hem Is alle lof en eer! Openb.1:6

Blijf strijden voor god. Houd vast aan het eeuwige leven
dat God je heeft gegeven en waar van je een klinkend getuigenis Hebt afgelegd.
Voor god , Die klaar staat om een ieder het eeuwige leven te geven,
en voor Christus Jezus , Die voor Pontius Pilatus zonder angst
getuigenis aflegde. Tim. 6:12-13
Wij wensen een zegen rijk jaar
Exubior op 30-01-2011 10:28
MELEK TAUS (De Bruidegom) is gekomen om U, Zijn Bruid (Tzaphkiel), te halen.
 
Belofte maakt schuld.
 
 
"Het is zover".
 
JHS.
Holvast op 02-06-2011 16:25

Jezus kondigde aan:

“Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie komt en je zult anderen van mij vertellen, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en in Samaria en tot het uiterste van de aarde.” Terwijl ze toekeken werd Jezus opgenomen en een wolk ontnam hen aan hun oog. Twee mannen in witte klederen zeiden: “Waarom staan jullie daar naar de hemelen te staren? Deze zelfde Jezus die zojuist werd opgenomen naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem hebben zien gaan.” De volgelingen van Jezus vertelden dat: Op een dag zullen alle die op God vertrouwd hebben en die geloofden in Jezus als hun Heer en Redder, op staan uit de dood en samen met de overgebleven levenden opgenomen worden op de wolken de Heer tegemoet in de lucht. In nieuwe lichamen
trokken de volgelingen van Jezus het land door, ze predikten en doopten en vertelden iedereen dat Christus de Redder was, die was opgestaan uit de dood. Uit de bijbel toonden ze aan hoe zonde en dood door Adam de wereld binnen kwam, maar dat door Jezus vergeving van zonden en opstanding uit de dood tot stand is gebracht.

Christenen, dood of levend, zullen op één dag opgenomen worden in de wolken om de Heer te ontmoeten in de lucht.
Ze vertelden dat op en dag alle nieuwe lichamen van hen die op God hebben vertrouwd en die geloofden in Jezus als hun Heer en Redder, op zullen staan uit de dood en samen met de overgebleven levenden zullen ze dan opgenomen worden op de wolken de Heer tegemoet in de lucht.
Wij wensen een hele fijn weekend.
 
Beste vriend ik heb berichten van mij bij u staan zou u zo vriendelijk willen zijn
om deze weg te willen doen en als u van mij geen brichten meer wilt laat het mij dan even weten
U vriend

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Heaven is Real!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl